Mombasa oktober-november 2021

Pink House – Celebration Health Care

Det var ett kärt återseende att träffa vår personal när vi kom hit i slutet av oktober. Vi har hunnit ha medarbetarsamtal med vår personal och äntligen kan vi ge dem en löneökning efter ett tufft år med pandemin. Vi har gått igenom fastigheten och under 2022 kommer vi att göra några renoveringar. Sätta klinker på golven, kakla toaletter och måla väggarna. Vi ska också skaffa hängrännor till taket för att kunna samla färskt vatten under regnperioden. Brunnen ska grävas djupare, men vattnet har för hög salthalt för att kunna drickas. Det fungerar dock bra att tvätta sig i.

Verksamheten fortsätter att erbjuda elevhälsa till Celebration High Schools elever. Vi tar fortfarande emot flickor med akuta behov som kan bo i Pink House under begränsade perioder. Målet för 2022 är att få tillstånd för att ha sex flickor boendes för att genomgå rehabilitering samt att de också kan få plats i Celebration High School strax intill. I nuläget bor två flickor på Pink House.