GDPR – Integritetspolicy

Om du kontaktar Mtwapa Trauma och Rehabcenter för icke-stödrelaterade ärenden, till exempel för att prenumerera på våra nyhetsbrev eller delta i vårt nätverk, kan vi komma att spara ditt namn, dina kontaktuppgifter och all övrig information som du tillhandahåller under kontakten med oss. Detta gör vi för att kunna komma i kontakt med dig för att svara på frågor eller ge information. Informationen du tillhandahåller kan komma att sparas för arkiv- eller administrationsändamål.

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna administrera prenumerationer eller nätverksträffar samt att skicka information till dig. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med berättigat intresse som rättslig grund. Behandlingen är nödvändig för Mtwapa Trauma och Rehabcenter och ditt berättigade intresse av att du ska få informationen i nyhetsbreven samt att erbjuda och delta i våra nätverksträffar.

Givarservice: När du ger oss en gåva eller blir medlem behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer för att kunna genomföra transaktionen, ge dig ett bevis på din gåva samt för att vi ska kunna redovisa mottagna medel på ett korrekt sätt. Informationen du ger kan komma att sparas och användas i framtida utskick för att visa hur dina gåvor används och vad som händer inom organisationen. Du kan alltid avsäga dig fortsatta utskick om du vill.

Vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter är att administrera Mtwapa Trauma och Rehabcenter givarservice inklusive medlemskap, fullgöra avtal om gåvor med dig, kontakta dig med information om hur gåvor används i Mtwapa Trauma och Rehabcenters verksamhet och att vi har korrekt och aktuell kontaktinformation till givare. Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen ovan med rättslig grund i att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig, fullgöra en rättslig skyldighet gällande bokföringsskyldighet samt berättigat intresse.

Andra ändamål: Om vi planerar att behandla personuppgifter på något sätt som inte ligger i linje med denna Policy, kommer vi att informera dig om detta och, där det krävs enligt lag, begära nytt samtycke innan den nya behandlingen påbörjas.