Pink House

Celebration Health Care Center, Pink House, ligger i byn Kishani norr om staden Mombasa, Kenya.

Vårt fokus är att rehabilitera flickor med trauma och erbjuda terapi och jourbäddar för kortare perioder för akut skydd och behandling.

Genom att erbjuda vård, behandling, och stöd för dessa utsatta flickor skapar vi förutsättningar för dem att leva ett självständigt rikt liv och själva bidra till att utveckla ett tryggare samhälle för människor i Kenya.

 

Feed 500

Vi i Mtwapa familjen är så stolta att kunna få vara en del av detta projekt tillsammans med våra samarbetspartners Debbie och Paul.

Varje lördag går 500 barn till vårt systerprojekt Feed 500 för att få ett varmt mål mat. Många av barnen går över en timme och bär på sina småsyskon som inte kan gå. Feed 500 är en livlina för dessa barn då det är den enda möjligheten att äta sig mätta. Alla barn får en till två portioner böngryta och de allra fattigaste får också 2 kg majsmjöl ugali (ugali är ett slags tjock majsgröt som utgör en av de viktigaste basfödorna i det östafrikanska köket).

Vårdcentral

Utöver kärnverksamheten erbjuds elevhälsa för vår grannskola Celebration High School. Eleverna får lättare medicinsk hjälp, som plåster, huvudvärkstabletter medmera. De ges också möjlighet till terapi och stödsamtal vid ångest eller svåra händelser.

I skolan finns flickor som regelbundet erbjuds traumabehandling efter svåra händelser i deras liv.

Byborna från Kishani och Utange kan även söka enklare primärvård och få rådgivning och terapeutisk behandling.