Vi är den lilla organisationen som brinner för att hjälpa utsatta traumatiserade flickor i Mombasa, Kenya.

Vår vision är att de barn och unga som får vår hjälp ska ges möjlighet till trygghet, studier och ett självständigt liv för att själva kan bidra till att utveckla sitt samhälle till det bättre.

Vi som driver projektet är privatpersoner som alla är med i styrelsen. Vårt engagemang är helt ideellt. Vi tar inte ut något arvode och alla våra kostnader vid resor till Kenya betalar vi alltid själva.

Varför gör vi det här?
Vi har tagit ställning och bestämt oss för att arbeta för att göra skillnad.

Det kan du också! Engagera dig i vårt projekt. Här får du fullständig insyn i allt som händer och kan själv vara med och påverka. Du ser direkt vart dina pengar går, och att alla medel går direkt till våra projekt.

Tillsammans med dig kan vi åstadkomma en förändring!

Vad händer i verksamheten just nu

Vår verksamhet tar nu emot flickor som har blivit utsatta eller lever under hot om att bli utsatta för våld och övergrepp. Vår personal erbjuder terapi och vård för flickorna och de får också möjlighet att under gruppsamtal lära sig enklare hantverk. En stor fördel för flickorna är att de kan gå i Celeberation High School som ligger strax intill Pink House och därmed slutföra sin skolgång. Vi har också en person boende i huset som stöd för flickorna dygnet runt.

Personalen fortsätter att arbeta med elevhälsa för eleverna i Celebration High School. Det arbetet fungerar förebyggande, både genom att det kan finnas flickor i skolan som har behov av att bli i Pink House och att alla elever får möjlighet till stödsamtal.

Personalen arbetar också med sexualundervisning, HIV och graviditets prevention och självkännedoms och värderingsövningar med alla elever.

Ekotopia Vård bedriver högklassiga boenden och behandlingshem till vardags för män och kvinnor på olika orter i Sverige. Tillsammans skänker vi bland annat en del av omsättningen månadsvis för att få vår verksamhet att fungera samt oerhört tacksamma för alla månadsgivare och pant som våra klienter beslutat.

Vår vision är att de barn och unga som får vår hjälp ska ges möjlighet till trygghet, studier och ett självständigt liv för att själva kan bidra till att utveckla sitt samhälle till det bättre.

Vi har tagit ställning och bestämt oss för att arbeta för att göra skillnad.

Det kan du också! Engagera dig i vårt projekt. Här får du fullständig insyn i allt som händer och kan själv vara med och påverka. Du ser direkt vart dina pengar går, och att alla medel går direkt till våra projekt.

Tillsammans med dig kan vi åstadkomma en förändring – bli månadsgivare ????

Vi samarbetar på plats med:

Debbie och Scott Robinson som har funnits i området i 10 år Läs mer >> 

Oasis Medical Center som drivs av Kirsi Nyrhinen och Pia Lind som har funnits i området i 20 år Läs mer >>

Vår historia

Början
2014 var Maria Cederlöf på resa i Kenya. Att komma till detta fantastiska land och få uppleva dess underbara natur och kultur men att också uppleva den otroliga fattigdom och sårbarhet många barn var utsatt för väckte många och motstridiga känslor. Särskilt flimrar utsatthet för övergrepp och våld skapade en vill att agera och göra skillnad.

2016 grundade Maria föreningen Mtwapa trauma och rehabcenter.

I Sverige hörde hon sig för med företag och vänner om intressanta fanns för att stötta projektet och att då få möjlighet att kunna åka ner på plats och se vad pengarna går till. Många blev intresserad och det var så det började! Resorna till Mombasa blev många och processerna med information och att hitta folk på plats i Mombasa att samarbeta med har varit långa. Vid en av resorna träffade Maria de Brittiska missionärerna Debbie och Paul, som har ett hem för föräldralösa barn samt projektet ”Feed 500” där byns fattigaste barn får ett mål varm mat varje vecka samt majsmjöl till sin familj.

Tillsammans började de smida planer, hur traumacentret skulle kunna bli verklighet. Debbie och Paul hade precis köpt mark i byn Kishani utanför Mtwapa för att bygga en High School. Det visade sig att marken bredvid var till salu. Marken kunde köpas tack vare sponsor som brann för idén och föreningen blev samtidigt delaktiga i projektet ”Feed 500”. Våren 2017 var grunden klar till PinkHouse och den första sponsorresan kunde bli av.

I februari 2018 fick Maria nycklarna till PinkHouse, ”Mtwapa trauma och rehabcenter” som firades med stor glädje tillsammans med alla som var med på den 3: e sponsorresan. Då arrangerades också en fyra dagar lång utbildning i traumamedveten omsorg och samtal kring sexuella övergrepp för vår eventuella framtida personal och våra framtida samarbetspartners.

Det var en ära att kunna bjuda in av Leg psykolog Anna Norlén och leg psykolog Josefin Michanek. som ansvariga för utbildningen.

Motgångar
I augusti 2018 ändrades lagstiftningen i Kenya och barnhem och permanenta boenden utanför familjer / bekanta för barn förbjöds, måste bidrog till att PinkHouse inte kunde öppnas som planerat då det var tänkt att vara ett skyddat boende för flickor. En stor utmaning som ledde till att arbetet stannade och en ny styrelse tillsattes i föreningen.

Vi hittar en fantastisk lösning
Februari 2019 åker några ur den nya styrelsen ner till Mombasa för att träffa våra samarbetspartners och tillsammans med dem planera hur vi bäst och långsiktigt ska kunna fortsätta arbetet med PinkHouse och hitta en form som fungerar med den nya lagstiftningen. Diskussioner påbörjas om tätare samverkan med Celebration High School som nu börjar stå färdigt och har elever. Kanske kan vi stödja skolan med elevhälsa med fokus på flickor i skolan som kan ha behov av stöd? Finns det flickor i byn vi kan söka upp? Ska vi erbjuda vård till byborna?

I oktober 2019 är styrelsen åter på plats i Mombasa och tillsammans med våra samarbetspartners beslutar vi att vår verksamhet går in under Celbration High Schools paraply organisation tillsammans med projektet “feed 500”.

Vi ansöker om namnet Celbration Health Care för Pink House hos hälsomyndigheten och får det godkänt.

Debbie och Paul som är bosatta i Mombasa ansvarar för drift och administration av PinkHouse mot att verksamheten erbjuder elevhälsa till Celebration High Schools elever. Tillsammans med dem rekryterar vi personal till PinkHouse.

PinkHouse får det formella namnet Celbration Health Care. Huvudverksamheten är ett center med särskilt fokus på att identifiera och behandla flickor med trauma, där vi kan erbjuda jourbäddar för kortare perioder för akut skydd och behandling.

Parallellt erbjuder PinkHouse elevhälsa till High Schools elever. Där finns också flickor i behov av särskild trauma behandling.

Fattigdom är ett av de största hoten mot arbetet för mänskliga rättigheter, och en av de främsta orsakerna bakom kränkningar av mänskliga rättigheter. I Kenya lever 40 miljoner i fattigdom enligt FNs beräkningar, varav en majoritet är kvinnor. Den utbredda fattigdomen innebär att framförallt kvinnors och barns mänskliga rättigheter inskränks. Många kvinnor som lever i fattigdom bär även på trauman, saknar tilltro till sin egen förmåga och sociala nätverk som kan hjälpa till i utsatta situationer.

Ett drygt 40-tal folkgrupper bor i Kenya. Swahili (kiswahili) och engelska är officiella språk. Nästan två tredjedelar av invånarna tillhör någon av de fem största: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba. Halva befolkningen är under 19 år. I Kenya lider många barn av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) efter att ha bevittnat, eller blivit utsatta för våld och övergrepp. De sjuka barnen döms och göms undan av allmänheten i rädsla för sjukdomen.Vård och stöd till barn som utsätts för sexuellt våld i Kenya är så gott som obefintlig och den hjälp som finns är belägen i Nairobi med omnejd. Enligt läkare utan gränser som verkar i Kenya är vart fjärde patient hos dem under 12 år. Trots att de yngsta offren ofta behöver mest stöd finns det ingen hjälp att få. Utan tidig psykologisk vård kan det vara svårt för ett barn att återhämta sig från sexuellt våld och utgöra få förödande konsekvenser för deras uppväxt och utveckling. Det vill vi vara med och ändra på.

 

Religion
Majoriteten av kenyanerna är kristna. Traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll, även bland delar av den kristna befolkningen. Religionsfrihet garanteras i författningen och toleransen mellan olika trosinriktningar är ganska hög.

Politiskt system
Republiken Kenya fick en ny författning 2010, efter åratal av politiska strider kring dess utformning. Den innebär bättre maktbalans och ökad decentralisering. Presidentens tidigare långtgående makt har begränsats till förmån för ett nytt tvåkammarparlament och en del maktbefogenheter har flyttats över till 47 nya län med folkvalda guvernörer och regionförsamlingar. Rättsväsendet reformerades också och fick större oberoende än tidigare.

Sociala förhållanden
Resurserna är ojämnt fördelade i Kenya, mer så än i flertalet grannländer. Nästan hälften av befolkningen lever i fattigdom samtidigt som det finns en relativt stor medelklass. Den rikaste tiondelen av befolkningen kontrollerar runt 40 procent av tillgångarna.